Адаптація учнів 5-х класів

Щороку, відповідно до річного плану роботи психологічної служби, упродовж жовтня-листопада 2021 року в опорному закладі «Руденківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» практичним психологом та соціальним педагогом вивчалась адаптація учнів 5-х класів до навчання в середній ланці школи. Під час дослідження були проведені спостереження за учнями на перервах, відвідані уроки, проведені бесіди з учнями та класними керівниками, а також досліджено мотиваційну сферу, особистісну адаптованість, внутрішньогрупову взаємодію між учнями. Із учнями, в яких виникають труднощі в адаптації, проведені індивідуальні бесіди, заняття, заплановані подальші заходи спільно з класними керівниками та батьками.

Під час переходу учнів із початкової до основної школи у них значно зростає нервово-психічне напруження та напруження серцево-судинної системи. Тому в перші дні навчання у п’ятому класі в учнів спостерігається низький рівень працездатності, уваги. П’ятикласники адаптуються до нових умов навчання так само складно, як і під час вступу до школи.

Період адаптації школярів у 5-му класі – один із найважчих етапів шкільного навчання. Це обумовлено збільшенням навчального навантаження, зміною режиму дня. Різними вимогами з боку вчителів-предметників, зміною стилю спілкування вчителів із дітьми.

Наслідки таких змін можуть бути негативними. Тому перехід учнів від початкової до основної школи потребує від вчителів особливої уваги.

Ситуація новизни завжди є тривожною. Дитина переживає в таких умовах емоційний дискомфорт, довготривалу внутрішню напругу, що може закінчитися шкільною дезадаптацією, погіршенням здоров’я, зниженням успішності, відчуженням від школи. Це означає,  що правильна організація адаптаційного періоду під час переходу учня із початкової школи в основну не відбулася.

Наступність між початковою школою та основною базується на збереженні й послідовному збагаченні досвіду учнів. Початкова школа забезпечує розвиток у молодших школярів якостей необхідних для навчання у старшій школі.

Адаптація під час переходу учня від початкової школи до основної є процесом взаємодії особливості учня й освітнього середовища основної школи, в результаті чого встановлюється оптимальне відношення  можливостей, нахилів, інтересів, знань, умінь і навичок школяра, отриманих на попередньому етапі навчання, виховання і розвитку, а також умов освітнього середовища.

Результатом такої взаємодії є збагачення суб’єктивного досвіду дитини, розвитку її індивідуальності, бажання ходити до школи, брати участь в суспільному житті, спілкуватись з учителями, стійкий позитивний настрій, а успішність не нижча, ніж в початковій школі.

   Критеріями успішної адаптації п’ятикласників є:

  • Емоційне благополуччя;
  • Задоволення міжособистісними стосунками з однокласниками та вчителями;
  • Успішне засвоєння учнями навчального матеріалу.

 

Причини шкільної дезадаптації:

•        низький рівень розвитку загальних розумових здібностей;

•        високий ступінь емоційної нестійкості;

•        несформованість мотиваційної сфери;

•        високий рівень домагань на тлі низьких можливостей;

•        характерологічні особливості;

•        незрілість психіки;

•        особливості сімейного виховання;

•        стиль викладання педагогів

 

Рекомендації вчителям-предметникам:

-        враховувати вікові та індивідуальні психологічні особливості дітей;

-        демонструвати вчителю віру в успіх дитини;

-        запобігати груповій  критиці  дитини або її діяльності, а також порівнювати  її помилки з успіхами інших учнів;

-       підтримувати і заохочувати прояви активності в роботі на уроці у скутих,  сором'язливих, тривожних дітей.                               Важливо звертати увагу інших учнів на їхні успіхи, підвищувати їхній статус у класі;

-        розвивати рефлексивні уміння учнів, формувати навички самоконтролю та самооцінки;

-        використовувати в своїй роботі принцип наступності між   початковою та основною школою;

-        впроваджувати засоби стимулювання та заохочення дітей до пізнавальної діяльності;

-      застосовувати  різні  види,  форми  та  стратегії  для  залучення  до співпраці  батьків. Обговорювати взаємні                           очікування для  вироблення  однакових  поглядів  на  процес  розвитку,  виховання  та навчання.   

 

Поради батькам  п′ятикласників в період адаптації

до навчально-виховного процесу

1.      Формуйте позитивне ставлення до школи, вчителів.

2.    У 5-у класі розширився обсяг матеріалу з основних предметів, зросла кількість предметів, тому збільшується час підготовки до уроків. Допомагайте дитині виконувати домашні завдання, але не робіть їх самі за дитину. Встановіть разом із дитиною спеціальний час, коли слід виконувати домашні завдання, і слідкуйте за виконанням цих установок.

3.      Забезпечте своїм дітям удале поєднання відпочинку, фізичної праці та роботи над уроками.

4.      Привчайте до повсякденного читання художньої літератури, просіть їх переказати прочитане.

5.      Стежте за порадами вчителів, записаними у щоденниках і робочих зошитах.

6.      Дбайте про те, щоб дитина була охайною в усьому, включаючи бережне ставлення до підручників.

7.      Ніколи не поспішайте з висновками а ні про дитину, а ні про вчителя –  прийдіть до школи, поспілкуйтеся з учителем.

8.    Розмовляйте з учителями вашої дитини про її успішність, поведінку та взаємостосунки з іншими дітьми. Навіть якщо немає особливих причин для занепокоєння, консультуйтеся з учителем вашої дитини не рідше, ніж раз у два місяці.

9.   Пам'ятайте, клас, де навчається ваша дитина, –  ціле трьох колективів: дітей, батьків, учителів. Чим дружніші, цілеспрямованіші будуть ці колективи, тим у кращій атмосфері буде формуватись ваша дитина. Це залежить від кожного й від вас теж!

10.    Помічайте і заохочуйте навіть найменші успіхи у навчанні та поведінці дітей.

11.    Не забувайте: дитину не можна карати за невміння, а терпляче вчити, підказувати, радити, допомагати, підтримувати.

12.    Керуйтесь у спілкуванні з дитиною правилом: найдієвіший засіб виховання –  особистий приклад.

13.    Дбайте про всебічний розвиток своєї дитини.

14.    Умійте ставити себе на місце дитини.

15.    Пам'ятайте: праця, зокрема навчальна, не завдає шкоди вихованню дитини, а бездіяльність –  її перший ворог.

16.    Головною умовою успішної адаптації дитини до умов середньої школи є єдність вимог до дитини в сім'ї та школі.