У школі працює творчий колектив,   

який очолює  Дігтяр Андрій Васильович.

 Кредо директора: «Школа для мене – це і робота, і зміст життя»


Журавель Оксана Олександрівна –

заступник директора з навчально-виховної роботи,

«Спеціаліст вищої категорії», учитель української мови і літератури


Євсюкова Наталія Володимирівна

заступник директора з навчальної роботи,


Добриденко Лариса Борисівна

заступник директора з виховної роботи,


Усього вчителів - 34.
Вищу педагогічну освіту мають 30.
Середню спеціальну - 2.


Ми завжди у творчому пошуку, і наші мрії спрямовані в майбутнє!

Педагогічний колектив працює над проблемою «Новітні освітні технології як найважливіший чинник підвищення результативності навчально-виховного  процесу».

       У школі працюють дискусійно-педагогічний  клуб із проблеми «Творчий підхід до вибору  змістовного матеріалу, методів навчання та форми організації навчання».

Започатковано проведення циклу нестандартних уроків, спрямованих на розвиток творчих здібностей учнів.

Учителі впроваджують інноваційні технології, розробляють власні методики.

У школі проводить роботу постійно діючий  психологічний  семінар «Основи педагогічної психології», діють: творча група вчителів початкових класів та методичні об’єднання вчителів-філологів і класних керівників.

 

«Моя особистість не готова реальність, я творю її й тоді, коли пізнаю себе» - у цьому суть навчально-пізнавальної діяльності вихованців нашої школи.

Учителі працюють за покликанням, за велінням серця – і це не просто слова. Адже саме від педагогів залежить не лише рівень освіти молоді, а й моральність, духовність, громадянська позиція кожної дитини.

Головне завдання вбачаємо у формуванні системи компетентностей, необхідних для особистісного самовизначення й самореалізації випускників школи у світі, що постійно змінюється.

Основний зміст нашої діяльності ґрунтується на загальнолюдських цінностях полікультурності, високій моральності, гуманізмі, демократії, громадянській свідомості, любові до Батьківщини та свого народу.

Свою стратегію реалізовуємо через упровадження елементів педагогічної програми та виховної системи «Я – особистість».

Екологічне виховання –  основний напрямок виховної роботи школи.

 

           Взаємодія школи, сім’ї й громадськості – один із головних принципів організації освіти. Учителі прагнуть зацікавити батьків ідеями діяльної, продуктивної співпраці. Пропагують педагогічні знання з метою підвищення педагогічної освіти батьків, організовують і проводять позаурочні заходи, спрямовані на опанування батьками цих знань.