ПОЛОЖЕННЯ

про Чергового командира

У 1-11 класах Руденківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів класний учнівський колектив очолює Черговий командир (далі ЧК).

ЧК 5-11 класів входять до складу ради ЧК (сектор дисципліни та порядку при раді шкільного об’єднання «Веселка»), збір якої проходить один раз на місяць.

ЧК обирається більшістю голосів на класних учнівських зборах, які проходять у формі відвертої розмови. ЧК може бути обраний будь-який учень класу, якому довіряють однокласники, незалежно від того, членом якої дитячої, юнацької чи молодіжної організації він є.

Термін повноважень ЧК – 1 місяць. По закінченні цього терміну на класних учнівських зборах проходить обговорення його роботи, дається оцінка, а потім обирається новий ЧК на наступний термін.

Доручення ЧК сприяє залученню до самоврядування якнайбільшого числа школярів.

Класний керівник бере участь у класних учнівських зборах на правах старшого товариша, порадника й координатора дій.

Обовязки Чергового командира

1. ЧК відповідає за дисципліну та порядок у класі:

- своєчасно повідомляє однокласникам розклад уроків чи зміни в ньому, № кабінету, в якому проходитиме урок;

- у разі потреби відкриває та закриває кабінет;

- організовує й контролює чергування учнів у класі, складає графік чергування;

- дбає про те, щоб не було спізнень учнів на уроки;

- слідкує за порядком у класі та роздягалці;

- веде облік відвідування учнями школи;

- шикує клас на загальношкільні лінійки.

2. ЧК чергового по школі класу (9-11-х класів) організовує чергування учнів класу по школі і є старшим черговим.

3. Під керівництвом ЧК у класі здійснюється підготовка, проведення й аналіз колективних творчих справ місяця по всіх напрямках роботи.

Права Чергового командира

1. ЧК має право в будь-який час, крім урочного, зібрати учнів свого класу.

2. Старший ЧК має право зібрати на раду чергових командирів усіх класів.

3. ЧК має право від імені свого класу звертатися з проханнями й пропозиціями до ради шкільного об’єднання «Веселка», педради, учителів та адміністрації школи.

4. ЧК захищає інтереси своїх товаришів на класних батьківських зборах, засіданнях батьківського комітету, педради.