Психологічна служба у нашій школі – це спільна діяльність соціального педагога та практичного психолога, спрямована на повноцінний розвиток особистості кожного учня.

Мета психологічної служби - сприяння повноцінному особистісному й інтелектуальному розвитку учнів.

Завдання психологічної служби:
•    Забезпечення індивідуального підходу до кожного учня на основі його психолого-педагогічного вивчення.
•    Створення умов для формування в учнів мотивації до самовиховання і саморозвитку.
•    Психологічна просвіта: розвиток комунікативної компетентності, захист від психологічного насильства, розвиток навичок конструктивних переговорів.
•    Корекція міжособистісних стосунків усіх учасників навчально-виховного процесу та його гуманізація та демократизація.
•    Орієнтація на здоровий спосіб життя, профілактика правопорушень, робота з учнями «групи ризику».
•    Просвітницько-пропагандистська робота з підвищення психологічної культури сім’ї.
•    сприяння повноцінному особистісному та інтелектуальному розвитку учнів, створення умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку;
•    забезпечення соціально-педагогічного патронажу учнів у системі освіти;
•    налагодження взаємодії навчального закладу з сім'єю учня, службою у справах неповнолітніх, службою соціального захисту населення, центром сім’ї, молоді та спорту, кримінальною міліцією, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями з метою адаптації дитини до вимог соціального середовища і створення умов для її сприятливого розвитку.

Структура роботи служби

Співпраця служби